တရားတော်များ

  • ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်
Download

  • မဟာသမယသုတ်
Download

  • အန္တရာယ်ကင်းကမ္မဝါစာ တရားဒေသနာတော်
Download

  • ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ
Download

  • ဓမ္မစကြာတရားတော်
Download

  • ပဋ္ဌာန်းတရားတော်(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

No comments:

Post a Comment

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း

  မြန်မာနိုင်ငံ၏  ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း PDF DOWNLOAD