ကြာနီကန်ဆရာတော်၏တရားတော်များ

  • သူများမကောင်းကြံကိုယ်သာခံ(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ကိုယ်ပြုတဲ့ကံကိုယ်သာခံ(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ပုထုစဉ်နှစ်မျိုး(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရောင်ဘီလူးရှောင်(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ဒါနကိုဖျက်ဗိမ္မာန်ပျက်(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ကျေးဇူးရှိမှကျေးစွပ်ရ(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • ကျောက်ခဲလေးရဲ့ ဘဝဆုံးရှာပြီ(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • သူခိုးစုံတွဲသေဆုံးပွဲ(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • သားသမီးယုံ စုံလုံးကန်း(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

  • မပေးပေး ပေးပေး(ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Download

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း

  မြန်မာနိုင်ငံ၏  ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း PDF DOWNLOAD